Y Soft Ventures podporuje zdraví stromů. Investuje do ARBO Technologies a otevírá Startup Studio

16. 11. 2021 – 10:15 | Ekologie | Patrik Hajda | Diskuze:

Y Soft Ventures podporuje zdraví stromů. Investuje do ARBO Technologies a otevírá Startup Studio
zdroj: Profimedia

Stromů ve světě ubývá, a proto je nanejvýš důležité tyto ztráty kompenzovat. Není to ale jen o výsadbě nových stromů, ale i o správné péči o ně. Tomu se věnuje startup ARBO Technologies, kterému pomáhá růst Y Soft Ventures skrze know-how i investice.

V mimolesních oblastech, zejména ve městech je výsadba nových stromů velice vítaným činem. Nicméně i takto vznešená činnost může ve výsledku nadělat víc škody než užitku, když kupříkladu vzrostlý strom vlivem špatného zacházení předčasně uhyne a nedožije se zaslouženého věku.

S tím se rozhodli bojovat v ARBO Technologies, jejichž prvním nabízeným produktem je software Adbian, který analyzuje stabilitu stromů a navrhuje kroky, jimiž se předejde fatálním důsledkům. Díky tomu se stromy dožijí vyšších věků bez nutnosti činit kompromisy v oblasti jejich bezpečnosti.

S růstem startupu pomůže investice od Y Soft Ventures v řádech několika set tisíc eur, s níž by se ARBO Technologies mělo zakořenit na středoevropském trhu a rozšířit svou nabídku produktů. Přitom už teď se společnost podílí na několika milionových zakázkách týkajících se sběru dat o stromech v okolí komunikací napříč Českou republikou.

„Na ARBO nás zaujalo nejen samotné technologické řešení a jeho hodnota pro zákazníky, ale i širší dopad, které jejich produkty ve výsledku mají na životní prostředí a klima. S ARBO jsme průběžně pracovali téměř rok před vlastním uzavřením investice a díky tomu jsme měli možnost přesvědčit se o schopnostech týmu kolem Ondry Kolaříka a vidět, jak na jejich produkty reagují odborníci z Česka i zahraničí,“ řekl Miloš Sochor, Managing Partner Y Soft Ventures.

Zakladatel a CEO ARBO Technologies Ondřej Kolařík zase uvádí, že samotná investice pro ně byla až na druhém místě. Předně potřebovali know-how v oblasti budování globálních produktů, s nimiž chtějí přispět k řešení celosvětové environmentální krize.

Delší spolupráce Y Soft VenturesARBO Technologies ještě před samotnou investicí byla posledním popudem pro venture kapitálovou společnost k vytvoření Startup Studia, které podpoří začínající firmy z hlediska kapitálu, mentoringu i možnosti využití technologií Y Softu a prototypovací laboratoře. Spolupráce může, ale nemusí vyústit v investici od Y Soft Ventures, hlavní je nastartovat a správně nasměrovat nadějné startupy.

„Zkušenost s prací s týmem ARBO již před uzavřením investice pro nás byla dalším dílkem do skládačky, která ukazuje, že umíme přispět i projektům, které zatím nejsou zcela připraveny na naši investici. A nemusí jít jen o ty, které jsou v příliš raných fázích vývoje, ale i o takové, které na první pohled neladí zcela přesně s naším investičním zaměřením. Chceme tedy otevřít dveře i dalším podnikatelům, kteří pracují na zajímavých B2B projektech, a mohou benefitovat z našeho know-how i dalších zdrojů,“ uzavírá Lukáš Konečný, Junior Partner Y Soft Ventures.

Zdroje:
Tisková zpráva

Nejnovější články