Systém Agdata City nově sleduje stav městské zeleně pomocí dendrometrů, obce mohou ušetřit až statisíce na údržbě i výsadbě

24. 5. 2023 – 10:22 | Ekologie | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Systém Agdata City nově sleduje stav městské zeleně pomocí dendrometrů, obce mohou ušetřit až statisíce na údržbě i výsadbě
zdroj: Agdata

Efektivnější výsadba stromů, snadnější údržba obecní zeleně i snížení celkových nákladů. Český startup Agdata, který nabízí řešení na monitoring klimatu ve městech a obcích, do své nabídky nově zařazuje dendrometry. Ty dokáží měřit přírůstky stromů a jejich celkovou kondici. Pomáhají tak samosprávám šetřit finance a usnadňují jim správu zeleně i městské plánování.

Obecní zeleň a péče o ni tvoří v městských rozpočtech významné položky. V případě krajských měst se jedná až o milionové částky, ale hraje také zásadní roli v ochlazování letního horkého ovzduší a v neposlední řadě zlepšuje celkovou kvalitu života. A to natolik, že právě dostatek městské zeleně je pro mnoho lidí klíčovým faktorem při výběru nové lokality k bydlení – a v případě nedostatku k odstěhování se ze staré. Aby měly obce přesný přehled o vitalitě a kondici městské zeleně, přichází Agdata s novinkou v podobě dendrometrů.

Dendrometr dokáže neinvazivní metodou sledovat kontinuální přírůstek nebo naopak úbytek stromů. Na jeho základě se tak dá vyhodnotit nejen jejich zdraví, ale i vhodnost místa k výsadbě zeleně a zefektivnit tak celkové městské plánování i reálný rozvoj měst a obcí. Právě to je podle Lukáše Musila, obchodního ředitele startupu Agdata City, který se specializuje na hyperlokální měření počasí a ovzduší pro města a obce, nejčastějším problémem: „V současné době je ze strany samospráv, ale i samotných občanů velká poptávka po výsadbě stromů v ulicích. Ne všude jsou ale vhodné podmínky, a i výsadbu stromů je potřeba dělat s rozumem a na základě dat. V naší praxi jsme se totiž setkali se stromy, které za 40 let prakticky nevyrostly. Jejich přínos pro zlepšení ovzduší je minimální a samosprávy do jejich údržby zbytečně investují nemalé prostředky.“

Lepší údržbu zeleně usnadní právě dendrometry, které zasílají data o přírůstku do systému Agdata City. Data lze kombinovat s údaji ze senzorů závlahy, srážkoměrů, meteostanic, živinových senzorů a dalších a získat tak komplexní představu o klimatických podmínkách, růstovém potenciálu v dané lokalitě, ale i o obrazu stresu suchem a reakci stromů na něj. Tato kombinovaná data nabídnou nejen užitečné informace o tom, jestli je oblast pro další výsadbu stromů vhodná, ale zároveň i možnosti toho, jak stávající podmínky vylepšit. Obec tak může na jejich základě zjistit třeba i to, že bude efektivnější vysadit neprosperující stromy jinde a ušetřit tak za hnojení a zalévání, které nepřináší výsledky.

Výhodou dendrometrů je jejich snadná a neinvazivní instalace a přístroje jsou i nenáročné na údržbu. Výměna baterie probíhá totiž cca jednou za 3 roky. Se systémem Agdata City komunikují dendrometry přes síť LoRa 1, která umožňuje přenos dat i v odlehlých oblastech a není závislá na pokrytí mobilním signálem. Data z dendrometrů, stejně jako měření kvality ovzduší a informace o aktuálních meteorologických podmínkách se v systému objevují a vyhodnocují v reálném čase a je možné i procházet jejich historii.

Výsadba stromů je tématem posledních let, a to hlavně kvůli jejich ochlazovacímu potenciálu. Důležitá je hlavně ve velkých městech, kde se horký vzduch kumuluje celý den a při nedostatku se nedokáže ochladit ani v noci. Stromy totiž dokážou ochránit zemský povrch proti dopadu slunečních paprsků a část jich odfiltrovat. Jeden vzrostlý strom totiž dokáže za den odpařit až 400 litrů vody jeho koruna dokáže ulici ochladit až o 5,5˚C.

Agdata založili bratři Musilové spolu s Jiřím Jiráskem v roce 2016. Během čtyř let se platforma stala nejrozšířenějším ekosystémem pro chytrou správu zemědělských podniků a farem. Určená je pro subjekty všech velikostí, od malých rodinných podniků po velké zemědělské koncerny. Ekosystém Agdata zahrnuje cloudovou softwarovou platformu a celou řadu telematických čidel a senzorů komunikujících pomocí GPS nebo LoRa sítě. Pod značkou Agdata City pak dodává senzory napojené na analytický systém také do měst a obcí.

Zdroje:
Tisková zpráva

Nejnovější články