Salesforce: Poptávka po automatizaci vzrostla u více než 90 % firem

25. 7. 2022 – 13:00 | Digitál | Adam Homola | Diskuze:

Salesforce: Poptávka po automatizaci vzrostla u více než 90 % firem
zdroj: Foto: Salesforce

Vzhledem k makroekonomické nejistotě na trzích, v oblasti náboru zaměstnanců, nákladů a dalších oblastech se nyní generální ředitelé a vedoucí pracovníci napříč firmami zaměřují na efektivní růst, úsporu nákladů a zvýšení produktivity.

V důsledku toho se společnosti více než kdy jindy obracejí k automatizaci, aby dosáhly okamžité hodnoty ve všech částech podniku, od technických až po netechnická oddělení, jako je prodej, zákaznický servis, marketing a obchod.

Aby společnost Salesforce pochopila, jak se IT oddělení staví k těmto požadavkům a jakým výzvám čelí, zadala globální průzkum mezi 600 řediteli IT a osobami s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT.

Naprostá většina (91 %) respondentů uvádí, že poptávka po automatizaci ze strany obchodních týmů za poslední dva roky vzrostla. Při podrobnějším pohledu zjistíme, že největší poptávka po automatizaci přišla ze čtyř oddělení:

  • Výzkum a vývoj (39 %)
  • Administrativa/provoz (38 %)
  • Zákaznický servis (33 %)
  • Marketing (26 %)

Průzkum také odhalil, že stávající technologické balíčky ovlivňují rychlost, s jakou jsou týmy IT schopny plnit požadavky na automatizaci ze strany podniku.

Téměř všichni (96 %) respondenti uvedli, že úprava a přestavba automatizací je náročná, protože se mění systémy a obchodní požadavky. Čtyři z pěti respondentů navíc uvedli, že restrukturalizace stávajících aplikačních a datových prostředí za účelem podpory automatizace by pravděpodobně prohloubila technický dluh jejich organizace.

„Organizace napříč všemi odvětvími chtějí co nejrychleji automatizovat procesy a zákaznické služby. Pokud se však budou snažit postupovat rychle pomocí nesprávných nástrojů a technik, budou ve skutečnosti bránit inovacím,“ řekl Matt McLarty, globální provozní technický ředitel a viceprezident kanceláře pro digitální transformaci společnosti MuleSoft.

„Je nezbytné, aby se organizace staly přizpůsobivějšími technologickým změnám, což jim umožní vytvářet automatizace a propojovat data a aplikace komplexním způsobem. Bez přijetí kompozitnějšího přístupu organizace riskují, že se jejich technický dluh spíše prohloubí, než aby se snížil.“

Vzhledem k tomu, že se organizace snaží plně využít potenciál automatizace nejen k podpoře růstu, ale také k efektivnímu růstu rychlejším a méně rušivým způsobem, téměř polovina (44 %) nyní využívá možnosti integrace a správy API k plné podpoře svých snah o automatizaci podnikových procesů. Dalších 53 % uvedlo, že funkce správy integrace a API využívá v „určité míře“, což naznačuje, že existuje obrovská příležitost efektivněji automatizovat pracovní postupy ve velkém měřítku a rychleji poskytovat služby zákazníkům.

To vše přichází v době, kdy se stále více organizací snaží organizovat používání různých technologií, nástrojů a platforem k automatizaci podnikových a IT procesů v rámci hyperautomatizované strategie.

Průzkum odhalil, že 80 % organizací bude mít hyperautomatizaci ve svém technologickém plánu během příštích 24 měsíců, což znamená, že potřebují správné nástroje a možnosti k vytváření a úpravám automatizací.

„Organizace by si nikdy neměly jen myslet, že jakmile je proces automatizován, je práce hotová,“ řekl McLarty. „Jestli jsme se v tomto nestálém období něco naučili, pak to, že potřebujeme novou mentalitu, pokud jde o podnikání.“

„Organizace, které v digitální ekonomice prosperují, jsou ty, které se nejrychleji přizpůsobují změnám,“ pokračoval McLarty. „Pro zavedené společnosti to znamená zaměřit se na tři věci: růst s efektivitou a udržitelností, agilitu s bezpečností ve velkém měřítku a neustálé inovace.“

Díky jednotnému přístupu k integraci, správě rozhraní API a automatizaci budou mít společnosti v budoucnu k dispozici odolnější, bezpečnější a flexibilnější základ pro automatizaci podnikových procesů. MuleSoft umožňuje hyperautomatizaci tím, že usnadňuje podnikovým a IT uživatelům integraci dat odkudkoli a automatizaci podnikových procesů s cílem zvýšit efektivitu a rychlost.

Zdroje:
Tisková zpráva

Nejnovější články