Fondee: Ženy jsou často lepšími investorkami než muži. Chybí jim však sebedůvěra

26. 9. 2022 – 12:20 | Digitál | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Fondee: Ženy jsou často lepšími investorkami než muži. Chybí jim však sebedůvěra
Jan a Eva Hlavsovi, zakladatelé Fondee | zdroj: Foto: Fondee

Ženy mají veškeré předpoklady být skvělými investorkami. Ačkoli je v porovnání s muži jejich finanční wellness horší, v řadě faktorů souvisejících s investováním dominují.

Ukazuje se, že díky znalosti tržního prostředí, vytrvalému přístupu a dlouhodobé strategii dosahují již nyní vyšších investičních výnosů než muži. Z průzkumu společnosti Fondee rovněž vyplývá, že drtivá většina žen je svým životním druhům při správě financí rovnocennými partnery a jejich slovo má při rozhodování o rozpočtu stejnou, či dokonce vyšší váhu.

Vytrvalost a schopnost držet se dlouhodobé strategie – to jsou vlastnosti, kterými ženy disponují ve světě investic. Podle průzkumu uskutečněného americkou společností eToro je takřka 80 % žen přesvědčeno, že budou-li následovat svou investiční strategii, dosáhnou vytyčených cílů. 

  fondee graf zdroj: Foto: Fondee

Podobné výsledky přinesla i studie Women and Investing Study 2021 provedená společností Fidelity.  Z nich vyplývá, že ženy trvale dosahují lepších výnosů než muži, a to jak v individuální, tak institucionální rovině. Dle stejné práce podíl investorek neustále narůstá. Zatímco v roce 2018 se investicím věnovalo pouze 44 % žen, v loňském roce toto číslo vzrostlo na téměř 70 %. Průzkum však poukazuje i na skutečnost, že si ženy v tomto směru nevěří. Za investorky se považuje pouhá třetina z nich, více než polovina si není jistá, že své finance dokáže zhodnotit do té míry, aby je zabezpečily do důchodu.

„Sledujeme, že ženy mají předpoklady být skvělými investorkami. Jejich schopností je vytrvalost v pravidelných investicích, větší diverzifikace portfolia, loajalita k dlouhodobé strategii a zachování chladné hlavy v krizových momentech. Jak ukázaly výsledky interního dotazníku naší společnosti, rozumí tržnímu prostředí podobnou měrou jako muži, na rozdíl od nich je však sráží pocit, že tržnímu prostředí nerozumí,“ komentuje Eva Hlavsová, spoluzakladatelka společnosti Fondee, která svým klientům umožňuje jednoduše investovat do fondů akcií a dluhopisů.

Interní průzkum společnosti Fondee ukázal, že finanční wellness žen oproti mužům v řadě parametrů zaostává. Pouze 30 % žen má dostatečný přehled o svých financích, 21 % si vytváří optimální finanční polštář pro případ krize. Dle výsledků průzkumu jsou v těchto parametrech muži průměrně o 10 procentních bodů před ženami. Tato čísla však kontrastují se zjištěním, že ženské slovo má ve více než 80 % případů při řešení financí a plánování rozpočtu v domácnosti stejnou, či dokonce větší váhu.

„Přes horší finanční wellness pozorujeme, že se ženy stávají stále aktivnějšími investorkami. Interní průzkum Fondee například prozradil, že si více než polovina žen myslí, že by se měl investování věnovat každý. Je však třeba posílit jejich sebedůvěru, k čemuž by měl přispět náš program Finanční wellness pro ženy,” dodává Hlavsová. 

Zdroje:
Tisková zpráva, Fondee

Nejnovější články