Kutil Fest: Hlavním tématem na Vysočině byla podpora inovací, kreativity a udržitelnosti

22. 9. 2022 – 10:39 | Tech | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Kutil Fest: Hlavním tématem na Vysočině byla podpora inovací, kreativity a udržitelnosti
zdroj: Foto: CzechInvest

Agentura CzechInvest se zapojila do organizace festivalu kreativity, inovací, podpory podnikavosti a udržitelnosti Kutil Fest, který v Jihlavě probíhal od úterý do neděle minulého týdne. Ten letos poprvé zpestřil dění v krajském městě Vysočiny pod taktovkou příspěvkové organizace jihlavského magistrátu Brána Jihlavy. Řeč došla na udržitelné technologie, podporu inovací i potřebu inovačního centra v Kraji Vysočina.

Minulý čtvrtek proběhlo v rámci festivalu Kutil Fest v Jihlavě unikátní promítání dokumentu Going Circular v rámci spolupráce EcoTech Hubu agentury CzechInvest, Českého cirkulárního hotspotu a velvyslanectví Nizozemského království. Po filmu, který poskytl podněty pro úvahy o tom, jak snížit dopad člověka na životní prostřední, následovala diskuze o navazujících tématech udržitelných technologií a cirkulárním způsobu života s Petrou Balladares Perez, ředitelkou Eco Tech Hubu, Lenkou Novotnou, jednatelkou spol. Plastia, jejíž výroba dlouhodobě probíhá na principech cirkulární ekonomiky či Stepanem Vashkevichem, ambasadorem Českého cirkulárního hotspotu. Na závěr diskuze byly představeny základní finanční nástroje, které mohou firmy čerpat ze zdrojů Národního plánu obnovy nebo OP TAK v rámci přechodu na systém cirkulární ekonomiky, úspory energií a primárních zdrojů. Také byl představen projekt Technologická inkubace.

Následující den zasedli ke kulatému stolu v rámci tématu Otevřené dílny důležití aktéři Kraje Vysočina, kteří společně s početnou skupinou hostů debatovali o možnostech vzniku krajské infrastruktury na podporu inovací a podnikání. Kraj Vysočina je totiž posledním z krajů ČR, kde nějaká obdoba inovačního centra chybí. Specialistka na kulturní a kreativní odvětví v CzechInvest Markéta Mentelová se zaměřila na potenciál, který podpora této oblasti průmyslu může do regionu přinést a specialista na inovační infrastruktury CzechInvest René Samek se ve svých prezentacích zaměřil na příklady dobré praxe Otevřených dílen fungujících v různých krajích ČR a na odlišné podoby fungování inovačních center v krajských městech.

První náměstkyně hejtmana Hana Hajnová po akci uvedla: „Děkuji všem organizátorům Kutil Festu, že přivedli do Jihlavy spoustu inspirativních projektů, technologií, firem i lidí a mohli jsme společně diskutovat, jakou příležitost kulturně kreativní průmysly otevírají pro Vysočinu. Shodli jsme se, že pro rozvoj inovačního potenciálu našeho kraje budeme potřebovat hlavně dostatek vysoce kvalifikované síly a k tomu by mělo směřovat naše další společné úsilí.“

CzechInvest ve spolupráci s Bránou Jihlavy také zajistil v rámci Kutil Festu výstavu výrobků, ať už místních firem nebo působících v jiných krajích ČR, které se aktivně věnují principům cirkulární ekonomiky, eco designu, inovativním materiálům a udržitelnosti. V plánu jsou další zastávky Otevřených dílen v Karlovarském a Pardubickém kraji.

Zdroje:
Tisková zpráva, CzechInvest

Nejnovější články