Jak posílit automatizaci telekomunikačních služeb a získat konkurenční výhodu

11. 8. 2023 – 12:42 | Tech | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Jak posílit automatizaci telekomunikačních služeb a získat konkurenční výhodu
zdroj: Tisková zpráva

Podnikání poskytovatelů služeb je stále složitější, mimo jiné i proto, že se potýkají s rostoucími požadavky rozšiřující se zákaznické základny a zároveň musí poskytovat nové a atraktivní digitální služby. Kromě toho musí hledat účinné způsoby, jak optimalizovat své provozní náklady, aby si udrželi konkurenceschopnost.

Zásadní roli při dosahování efektivity dnes hraje automatizace – využití softwaru, který nahrazuje nebo omezuje lidskou interakci při správě IT a síťové infrastruktury, která se vypořádává s rostoucí složitostí sítě ve velkém měřítku a využívá nejnovější technologické inovace. Dobře provedená automatizace umožňuje poskytovatelům služeb snížit zátěž opakujících se manuálních úkonů technologických a vývojových týmů, podporuje rychlejší rozhodování, lepší kontrolu a dodržování předpisů i efektivitu procesů, která v konečném důsledku vede ke snižování nákladů.

Zaměřit se na konfiguraci sítě a služeb pro konkrétní oblast již ale nestačí. Organizace potřebují rozšířit automatizaci napříč jednotlivými pracovišti a přejít od činností založených na dílčích úkolech ke komplexnějšímu přístupu. To zahrnuje bezproblémovou automatizaci všeho, od infrastruktury přes síť až po podnikové aplikace.

Proč holistická automatizace?

Společnost Gartner nedávno zavedla termín “hyperautomatizace“. Ten označuje rychlou automatizaci co největšího počtu podnikových a IT procesů s cílem dosáhnout úspor z rozsahu a optimalizovat efektivitu podnikání, přičemž automatizace IT je tu základním pilířem. Konkrétně deklarativní softwarový přístup k automatizaci založený na GitOps může přinést obrovské výhody napříč celou organizací poskytovatele služeb, včetně zvýšení efektivity, bezpečnosti, rychlosti, agility a konkurenceschopnosti v rámci podnikových operací. Umožňuje vývojovým, provozním a bezpečnostním týmům zvýšit produktivitu a zároveň eliminovat chyby při úkolech jako je monitorování a zpětné vykazování starších systémů, cloudových služeb a modelů umělé inteligence.

Jaké jsou tedy klíčové oblasti, které musí poskytovatelé služeb zvážit pro úspěšnou strategii automatizace v rámci celé organizace?

  1. Základy pro bezpečnou automatizovanou infrastrukturu

V prvním kroku musí poskytovatelé služeb přijmout dynamický softwarový model, který umožňuje neustále inovovat díky zrychlenému nasazování a konzistentní a spolehlivé správě životního cyklu aplikací. Namísto manuálních procesů je infrastruktura zprovozněna prostřednictvím souboru deklarativních softwarových příkazů a nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem, které mohou automatizovat jakýkoli aspekt podnikové činnosti.

S tímto přechodem pomáhá zero-touch provisioning (ZTP), který zahrnuje automatizaci konfigurace a správy infrastruktury bez fyzické interakce se zařízeními. To je obzvláště užitečné pro řešení neustále se rozšiřující síťové infrastruktury, například požadavků na šířku pásma, rozsah a latenci sítí 5G a rádiových přístupových sítí (RAN). ZTP zvyšuje četnost a spolehlivost poskytování a zavádění sítí, zjednodušuje proces a umožňuje rychlejší a bezpečnější škálování. Poskytovatelé služeb tak získávají předpoklady pro další úspěšné využití infrastruktury, sítě, cloudu, okrajových a podnikových aplikací.

  1. Všudypřítomná bezpečnost

Zabezpečení musí být součástí všeho, nejen doplňkem. Je důležité, aby samotný proces automatizace byl postaven tak, aby minimalizoval rizika. Bezpečnostní řešení je třeba implementovat již v rané fázi vývojového procesu, a to napříč celou infrastrukturou a souborem aplikací a v celém životním cyklu softwaru, přičemž integrace zabezpečení do vývojového procesu (DevSecOps) je základem pro komplexní automatizované zabezpečení.

Automatizace může zároveň podpořit i koncept zabezpečení založený na principu nulové důvěry, kdy všichni aktéři – uvnitř i vně sítě – musí být autorizováni a průběžně ověřováni, než získají přístup k čemukoli v síti. Podstatou tohoto přístupu je, že a priori je vše uzamčeno, a na základě podnikové politiky jsou síť, infrastruktura a aplikace zpřístupněny pouze ověřeným uživatelům. Zde může implementaci zásad podpořit automatizace, která zefektivní proces udělování přístupu ověřeným zaměstnancům a sníží riziko lidské chyby. Klíčovým hlediskem bude, zda je síť zranitelná a které role vyžadují přístup k provádění změn v síti.

Použití ZTP ve spojení s principem nulové důvěry umožňuje poskytovatelům služeb automaticky a bezpečně nasazovat software a upgrady sítě na jejím okraji v mnoha lokalitách ve velkém měřítku, aniž by byl nutný lidský zásah – čehož není snadné dosáhnout pomocí tradičních implementačních procesů.

  1. Rozšíření automatizace v rámci celého podniku

Zatímco poskytovatelé služeb již automatizují poskytování služeb konektivity, nyní potřebují automatizaci zavést i na aplikační úrovni, aby zlepšili provozní stránku podnikání zákazníka. To je součástí komplexního přístupu k automatizaci, který zohledňuje nejen síť a infrastrukturu, ale také třetí vrstvu v podobě podnikových aplikací.

To zahrnuje úvahy o širším uplatnění automatizace v podnikových operacích, ať už jde o způsob zpracování objednávek, využívání služeb nebo o to, jak organizace získávají data ze systému v určitém místě podniku. V mnoha ohledech to poskytovatelé služeb již dělají v rámci svých vlastních podniků, takže jde o to, aby se zvážilo, jak lze automatizaci podnikových aplikací přenést i na jiné organizace. V praxi by to mohlo zahrnovat automatizaci podnikového portálu pro volbu a zadávání požadavků na služby s cílem automatizovat nasazení jejich infrastruktury, související konfiguraci zabezpečení a sítě a jejich aplikačního softwaru.

Výběr jednotné platformy, kterou lze rovnoměrně škálovat v rámci celé organizace, může zlepšit celkovou efektivitu a produktivitu, umožní různým týmům spolupracovat, tedy pracovat společně, a nikoli v oddělených strukturách. Integrovaná platforma s podporou životního cyklu může také snížit čas trávený správou a údržbou.

  1. Budoucnost automatizace: Umělá inteligence a technologie řízené událostmi

Použití umělé inteligence v automatizaci je jako dát automatizovaným funkcím mozek. Poznatky založené na AI a prediktivní akce řízené událostmi zajišťují ještě vyšší efektivitu, bezpečnost a odolnost.

Například v síti může AI pomoci automatizaci inteligentně předvídat potřeby v oblasti optimalizace. Na základě těchto předpovědí a předchozích dat lze automaticky provádět vylepšení, která zajistí lepší výkon, a tím i větší spokojenost koncových uživatelů. Další pracné úkoly, které vyžadují čas a pozornost, tak mohou být přeneseny ze zaměstnanců na automatizované systémy. Týmy IT se pak mohou soustředit na činnosti přinášející přidanou hodnotu a využívat své odborné dovednosti k řešení obchodních potřeb.

Automatizace pro budoucí úspěch

Automatizace již není pro poskytovatele služeb jen něčím, co je dobré mít. Pokud si chtějí udržet konkurenceschopnost v dnešní nejisté ekonomické situaci a pokračovat v zavádění inovací při současném efektivním řízení podnikových nákladů a využití času, je pro ně nezbytností.

Spíše než se soustředit na jednotlivé oblasti podnikání, lze automatizací úspěch rozšířit napříč celou organizací, propojením bodů mezi infrastrukturou, sítí, vzdálenými lokalitami a podnikovými zákaznickými aplikacemi. Poskytovatelé služeb tak mohou k automatizaci přistupovat holisticky a využívat ji nejen ke snižování nákladů, ale také k vytváření konkurenční výhody.

Zdroje:
Tisková zpráva

Nejnovější články