Díky řešení EcoStruxure od Schneider Electric se na Kladensku mohou péct kaiserky pro celý svět

1. 12. 2022 – 10:00 | Tech | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Díky řešení EcoStruxure od Schneider Electric se na Kladensku mohou péct kaiserky pro celý svět
zdroj: Schneider Electric

Společnost Schneider Electric nainstalovala v pekárnách La Lorraine na kladensku řešení EcoStruxureTM pro potravinářské provozy. Řízení využití elektrické energie ekologickými a úspornými technologiemi je tak zabezpečeno pro pět výrobních linek a 43 000 m2 výrobních prostor.

Softwarový nástroj EcoStruxure Power Scada Operation spolu s řídicími prvky řady Modicon řeší hospodaření s energií. Aktivní filtry s okamžitou korekcí účiníku a filtrací harmonických složek zajišťují její hladkou distribuci. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé napájení, vynikající energetická účinnost a komunikace všech zařízení online. Navíc, použité řešení poskytuje dokonalý přehled o využití elektrické energie, přesné měření a funkci optimalizace spotřeby. Řeší také zvýšení požární bezpečnosti, což byl jeden ze zásadních parametrů pro rodinnou firmu La Lorraine Bakery Group. 

Začátky továrny na Kladně 

Areál pekáren La Lorraine na Kladně sloužil v minulosti jako mrazírny. V roce 2014 postihl prostory požár, který ohrozil obří mrazák v hodnotě 500 milionů korun. Rok poté byly spuštěny 3 pekařské linky na bagety, kaiserky a donuty. Nyní se na 15 linkách produkuje pečivo pro Evropu, Asii i Střední východ.

„Po požáru bylo jasné, že je potřeba zajistit spolehlivou, ekonomickou a bezpečnou instalaci distribuce elektrické energie. Dále pak zřídit celkovou infrastrukturu pro správu nového provozu pekárny, fritézy a velkokapacitního mrazicího boxu. Nutností bylo také zajistit provozní a požární bezpečnost instalované báze. Přirozeně by zařízení mělo umožňovat systémové rozšíření pro expanzi dalších výrobních linek v budoucnu. A instalované řešení od Schneider Electric všechny tyto možnosti nabízí,“ komentoval výběr řešení Antonín Podracký, Technical Supervisor pekáren La Lorraine.

„Digitalizace jednotlivých prvků nám umožnila splnit specifické požadavky investora. Rozhodující faktor při volbě Schneider Electric bylo komplexní řešení distribuce elektrické energie v jednom systému. Ten zahrnuje silové prvky, kompenzace a filtrace harmonických složek hlídání 15 min maxima a především, disponuje spolehlivým softwarem pro kompletní řízení rozvoden,“ říká Ing. Miloslav Hašek, výkonný ředitel elektromontážní společnosti UNISERVIS HAŠEK.

Řešení na míru provozu

Řešení EcoStruxureTM vyřešilo problém s napájením, které je nyní maximálně bezpečné a spolehlivé. Zařízení využívá IoT a software vyvinutý k připojení, řízení, měření a vyhodnocování energetických toků celé budovy, čímž zajišťuje vynikající energetickou účinnost. Všechny jednotky spolu komunikují online. 

  • 150 tis. m2 činí rozloha pekárny La Lorraine, budovy zabírají 43 tis. m2
  • 14 transformátorů napájí 15 výrobních linek, využívají 2 nezávislé zdroje energie
  • 58 polí VN rozváděčů komunikuje online, obsahuje též prvky požární bezpečnosti

Projekt zahrnoval instalaci řady rozvoden VN o 25 polích pro 12 nových transformátorů. Ke každému z nich byly zároveň vybudovány rozvodny NN. Ke dvěma hlavním přívodům energií je nyní připojeno 7 rozvodem VN. Specifikem provozu je velké procento užití frekvenčních měničů, které slouží jak pro samotnou výrobu, tak především pro chladící kompresory.

EcoStruxureTM Power Scada Operation monitoruje a řídí kritické aplikace, především však napájecí sítě. Pro kompletní a bezpečný systém napájení byla navíc implementována komunikace mezi jednotlivými rozvodnami. Měřič kvality dodávané energie ION 7650 kontroluje hlavní přívody energie. Použitím systému EMAX pro měření a regulaci čtvrthodinového maxima a měřením jednotlivých vývodů transformátorů získává uživatel dokonalý přehled o celkové spotřebě a spotřebě v jednotlivých částech areálu.

Zdroje:
Schneider Electric

Nejnovější články