CzechInvest pomohl zrodu Českého bateriového klastru, který akceleruje rozvoj oboru baterií v ČR

13. 2. 2023 – 18:18 | Tech | Redakce StartupInsider | Diskuze:

CzechInvest pomohl zrodu Českého bateriového klastru, který akceleruje rozvoj oboru baterií v ČR
zdroj: CzechInvest

Agentura CzechInvest přispěla svým know-how ke vzniku Českého bateriového klastru, který uspořádal v polovině prosince svou první výroční schůzi. Jde o první v Česku působící zájmové sdružení tohoto typu propojující veřejnou, akademickou i privátní sféru na poli výzkumu, vývoje a osvěty celkového řetězce navázaného na baterie.

Produkce baterií je jedna ze stěžejních oblastí pro budoucí přechod k bezemisní ekonomice a s tím související rozvoj elektromobility i využití zdrojů obnovitelné energie. Zvláště pro českou ekonomiku, v které je automobilový průmysl tradičně silně zastoupen, je téma rozvoje elektromobility a snižování energetické náročnosti ekonomiky klíčové. V reakci na potřebu podpory vývoje a produkce baterií byl v červnu roku 2022 založen Český bateriový klastr. Ten sdružuje zástupce firem, univerzit ale i institucí v oblastech navázaných na hodnotový řetězec spojený s produkcí baterií, tedy od těžby materiálů přes výrobu baterií a jejich aplikace, až po jejich recyklaci. Cílem klastru je hlavně rozvoj nových technologií, spolupráce v jednotlivých oblastech výroby a použití baterií.

„CzechInvest má bohatou zkušenost s klastry díky projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3. Provedli jsme několik hloubkových šetření, ze kterých vzešel jasný potenciál pro vznik klastru v této oblasti. Český bateriový klastr je propojením soukromého, vědeckovýzkumného a státní sektoru. CzechInvest od jeho založení pokračuje v jeho podpoře, přičemž využívá svého unikátního know-how v oblasti podpory inovativního podnikání, lákání přímých zahraničních investic i práce s talentem. Vnímáme obrovský potenciál přesahu jednotlivých aktivit všech aktérů,“ uvedl Filip Krůta, specialista na klastry z agentury CzechInvest.

CzechInvest zorganizoval několik setkání, ze kterých vzešel základ pro založení Českého bateriového klastru třemi subjekty – Vysokým učením technickým v Brně jako zástupcem univerzit, EVC Group s.r.o. jako zástupcem MSP a Kovohutěmi Příbram nástupnická, a. s. jako zástupcem velkých firem. Jednou z prvotních činností klastru bylo zmapování současného stavu v oblasti výroby, vývoje a výzkumu a potřeb jednotlivých oslovených subjektů z řad malých/středních a velkých firem, startupů a univerzit. Cílem klastru je spolupráce subjektů triple helixu (stát, věda a výzkum, soukromý sektor) po celé délce hodnotového řetězce při aplikací technologií v praxi.

Zdroje:

Nejnovější články