Agentura CzechInvest zve na konferenci Potenciál místní ekonomiky 2022

24. 11. 2022 – 13:00 | Tech | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Agentura CzechInvest zve na konferenci Potenciál místní ekonomiky 2022
zdroj: CzechInvest

Jak využít soukromý kapitál a finanční nástroje pro realizaci veřejných projektů? Proč se nebát udržitelnosti a jak sladit vstřícnost k životnímu prostředí s investicemi? Na tyto a další otázky najdete odpověď na konferenci Potenciál místní ekonomiky 2022, na kterou vás zve agentura CzechInvest. Akce proběhne 6. prosince 2022 v Hubhub Palác Ara.

Cílem konference je prezentovat příklady dobré praxe vedoucí k rozvoji lokálního podnikatelského prostředí a inspirovat municipality k zavádění inovativních přístupů při plánování veřejných projektů. Konferencí vás provede Vladimír Kořen, televizní moderátor a starosta Říčan v období 2010-2020.

Téma a obsah konference

Hlavním tématem čtvrtého ročníku konference je budoucnost veřejných projektů. Diskuse bude zaměřena na následující bloky:

Financování projektů aneb jak se mění investování a my s ním – Jak využít soukromý kapitál a finanční nástroje pro realizaci veřejných projektů? Jak se promítá důraz na udržitelnost do financování projektů? Využívají obce efektivně veřejné prostředky na investice? Jakou podporu jim v přípravě projektů lze nabídnout?

Proč se nebát udržitelnosti aneb jak sladit vstřícnost k životnímu prostředí s investicemi – Jak se pravidla ESG promítají do nových operačních programů? Jak se změní posuzování a povolování projektů s ohledem na Green Deal? Jaké inovativní způsoby zadávání projektů může obec využít? Jak reálně vypadají projekty, které jsou v udržitelném standardu?

Inovativní řešení vedoucí k úsporám aneb BIM, facility management a energetická účinnost budov – Jak efektivně využít digitální nástroje při přípravě projektů? Jaké výhody a nevýhody digitalizace přináší? Jak je důležité věnovat pozornost správnému nastavení správy a údržby projekty s ohledem na jeho životnost? Jak efektivně zakomponovat energetická opatření do stavebních projektů a ušetřit na provozu?

Pro koho je akce určená

Akce je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit (starostům, místostarostům, hejtmanům a dalším zástupcům krajů, pracovníkům odborů regionálního, investičního či územního rozvoje apod.) a zároveň investorům či společnostem realizujícím své projekty v obcích a městech.

Potvrzení řečníci konference

 • Andrea Ferjenčíková, zástupce Evropské investiční banky
 • Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury
 • Ondřej Ptáček, senior manažer public sector, PwC
 • Ivo Marcin, ředitel odboru strategie Fondu, Státní fond životního prostředí
 • Kateřina Schön, Česká agentura pro standardizaci, koncepce BIM
 • Martin Mrkos, starosta města Žďár nad Sázavou
 • Petr Dovolil, senior konzultant PwC pro oblast ESG
 • Adéla Havlová, partnerka advokátní kanceláře Havel & Partners
 • Jana Malíková, odborný konzultant v oboru facility managmentu
 • Miroslav Kohout, country manager Graitec
 • Michal Zaorálek, předseda představenstva Inconex
 • Miroslav Matej, ředitel odboru pro financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí
Zdroje:
Tisková zpráva, CzechInvest

Nejnovější články