Profesní pojištění odpovědnosti? Kde jej sjednat?

18. 5. 2022 – 13:34 | Komerční sdělení | Inzerce

Profesní pojištění odpovědnosti? Kde jej sjednat?
zdroj: Tisková zpráva

V jakémkoli zaměstnání může dojít k situaci, kdy způsobíte zaměstnavateli škodu. Vyřešit to může profesní pojištění odpovědnosti, Jak na to?

Profesní pojištění odpovědnosti, nebo také "pojistka na blbost" je v českých luzích a hájích známá věc. A to jak pojistka pro běžný život, tak i pojistka pro výkon vaší profese. 

Potřebuji profesní pojištění? 
Profesní  pojištění odpovědnosti se zaměřuje hlavně na podnikatele a na společnosti. Zda profesní pojištění potřebujete, záleží na typu vašeho podnikání. Může vašemu klientovi vzniknout vaší činností nějaká nějaká škoda? 
Jsou profese, které toto pojištění musí ze zákona mít. Mezi ty patří hlavně advokáti, notáři, soudní exekutoři, pojišťovací agenti, autorizovaní architekti a inženýři, oceňovatelé majetku, auditoři, daňoví správci, či třeba výrobci tepelné energie. Nicméně pokud nespadáte ani do jedné z uvedených profesí, i tak nad pojištěním odpovědnosti pouvažujte. 

Pokud například pracujete jako řidič, vystavujete přepravované osoby nebo majetek riziku dopravní nehody. Práce instalatéra, elektrikáře nebo topenáře také není pro klienta bez rizik. A v podstatě pokud si vedete databázi klientů a platby za vaše služby probíhají bezhotovostně, vždy je tu kybernetické riziko.

Profesní pojištění je tedy v podstatě produkt, který vám kryje záda, když způsobíte výkonem své práce škodu. Ta pak nejde za vámi, ale plnění z této škody vyplácí pojišťovna. Jednou z těch, které se na toto pojištění specializují, je například pojišťovna Maxima

Součástí pojištění často bývají doplňková pojištění, které vám pomůžou vyřešit i další krizové situace. Patří mezi ně pojištění přepravované věci, strojů, elektronických zařízení a nebo přerušení provozu kvůli živelní katastrofě. 

Co se pojistit nedá? 
Pojištění se vztahuje na události, které jste nezpůsobili záměrně, Tedy například to, že klientovi nedodáte objednané zboží, protože jste si protáhli dovolenou, vám pojišťovna neproplatí. Stejně tak pokud nedodržíte sjednanou lhůtu, nebo pokud k poškození klienta došlo vaší protiprávní činností. 

Pojištění je zaměřeno na škody, které způsobíte neúmyslně, nebo vznikly zaviněním jiné osoby či nepředvídanými okolnostmi. Pokud obchodujete s cennými papíry, i na vás se u většiny pojišťoven bude vztahovat výjimka a pro tuto činnost vás pojišťovna nepojistí. 

Zdroje:
Inzerce

Nejnovější články