KBC Bank a český startup Green0meter (Digital & Legal) zakládají podnik na poradenství firmám při jejich přechodu na udržitelnější podnikání

30. 6. 2023 – 16:30 | Ekologie | Redakce StartupInsider | Diskuze:

KBC Bank a český startup Green0meter (Digital & Legal) zakládají podnik na poradenství firmám při jejich přechodu na udržitelnější podnikání
zdroj: ČSOB

KBC Bank založila společný podnik s českou platformou Green0meter, za kterou stojí společnost Digital & Legal s.r.o. Skupina KBC získá 50% podíl v Digital & Legal s možností pozdějšího nabytí zbývajících podílů. Obě strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat finanční podrobnosti transakce.

Platforma Green0meter se zaměřuje na služby v oblasti udržitelnosti a zajišťuje pro firmy výpočet CO2 stopy a činnosti v oblasti ESG. Zástupci společností KBC a ČSOB při svých častých kontaktech s firemními klienty zaznamenali jejich rostoucí zájem o udržitelnější obchodní model. Tento zájem je vyvoláván jak aktuální situací na trhu a přístupem společnosti k udržitelnosti, tak právními předpisy, které udržitelnost staví na stále důležitější místo. Skupina ČSOB chce jako lídr v oblasti ESG umožnit svým českým firemním klientům lépe a efektivněji plnit měnící se očekávání ve společnosti i měnící se požadavky EU v oblasti ESG.

„Partnerství mezi KBC a platformou Green0meter zajistí, že firemní klienti ČSOB budou mít k dispozici plně individualizované a profesionální poradenství v oblasti udržitelnosti, které bude přizpůsobeno jejich specifickým obchodním procesům a potřebám, a to v kombinaci s vhodnými možnostmi financování. Tím dojde k zajištění hladkého přechodu na udržitelnější obchodní model, který se díky tomu bude vyvíjet organicky v rámci samotného podniku. KBC, ČSOB a platforma Green0meter budou působit jako katalyzátor a prostředník přechodu na udržitelnější podnikové procesy. Pro naše klienty bude toto poradenství součástí firemního online bankovnictví, což z pohledu konečných uživatelů zajišťuje maximální přidanou hodnotu této služby,“ komentuje dohodu Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB a dodává: „Jsem hrdý na to, že platforma Green0meter a ČSOB spojuje i společná historie, protože Green0meter je jedním ze startupů, které úspěšně absolvovaly program pro začínající podnikatele s názvem Start it @ČSOB. Platforma Green0meter od společnosti Digital & Legal je jednoznačně přínosem v rámci nabídky KBC a ČSOB v oblasti ESG, která nabízí strategické výhody pro naše klienty, zaměstnance, společnost i další zainteresované strany.“

„Zmírnění dopadů změny klimatu je jednou z největších výzev, kterým naše dnešní společnost čelí. V blízké budoucnosti se budou muset velké i malé podniky přizpůsobit a snížit svou ekologickou stopu. Je zřejmé, že v České republice i Belgii musíme ještě vyvinout velké úsilí, aby se nám podařilo dosáhnout ambiciózních evropských cílů v oblasti snižování emisí uhlíku. Spolupráce s platformou Green0meter od společnosti Digital & Legal znamená, že jsme schopni našim klientům pomoci jejich dopad na klima snižovat. To zcela odpovídá naší filozofii angažovanosti. Ve spolupráci s našimi klienty, soukromými osobami i podniky chceme podniknout nezbytné kroky k udržitelnější společnosti. Budeme se jim snažit pomoci tohoto cíle dosáhnout tím, že je jako banka, pojišťovna a správce aktiv podpoříme v jejich přechodu na ekologičtější ekonomiku. To je koneckonců součástí naší obchodní strategie,“ doplňuje Filip Ferrante, generální manažer skupiny KBC pro korporátní udržitelnost.

„Vizí Green0meteru je pomáhat co nejvíce podnikům s jejich udržitelnou tranzicí za pomoci dat a umělé inteligence. Těšíme se, jak spolupráce s celou skupinou KBC pomůže akcelerovat tuto tranzici prostřednictvím české platformy, která je uživatelsky přívětivá a plně automatizovaná a pomůže společnostem využít udržitelnost jako obchodní příležitost. Díky této spolupráci budeme schopni nabídnout nové nástroje a služby, které pomohou podnikům efektivněji monitorovat a řídit své udržitelné cíle a snižovat jejich ekologický otisk. Těšíme se na tuto spolupráci a na to, jaký přínos bude mít pro podniky v celé Evropě,“ uzavírá Karel Kotoun, spoluzakladatel platformy Green0meter.

Udržitelnější rozvoj vyžaduje nejen změnu postojů v rámci společnosti, ale také změny v základních firemních procesech, aby bylo možné nacházet, utvářet a financovat příležitosti a identifikovat dopady tohoto přechodu. Firmy často chtějí pracovat na svém přechodu k větší udržitelnosti, ale ne vždy vědí, kde začít.

KBC a ČSOB se rády podělí o své zkušenosti a nabídnou firemním klientům nástroje, které potřebují ke zjištění, jaký dopad může mít udržitelnější obchodní model a jaké nové příležitosti a požadavky to s sebou přináší. Green0meter klientům poskytuje vhodný nástroj, který jim v jejich přechodu na ESG může pomoci a bude součástí firemního online bankovnictví ČSOB.

Vedle toho mají KBC a ČSOB v úmyslu Green0meter využít jako nadstandardní bankovní digitální poradenské řešení v oblasti ESG pro firmy všech velikostí integrované s dalšími digitálními kanály a s potenciálem zavést tuto platformu na dalších domácích trzích skupiny KBC.

Zdroje:
ČSOB, Tisková zpráva

Nejnovější články