Družicová data co mají smysl. Jak se brněnský startup podílí na kosmickém programu

25. 8. 2022 – 10:25 | Ekologie | Adam Homola | Diskuze:

Družicová data co mají smysl. Jak se brněnský startup podílí na kosmickém programu
Družice Sentinel | zdroj: Foto: ESA

World from Space je český startup specializující se na tvorbu aplikací založených na družicovém pozorování Země. Vychází především z celoevropského programu pro monitoring životního prostředí Copernicus.

Copernicus se zaměřuje na pozorování atmosféry, pevniny, moří a klimatu s pomocí vlastních družicových systémů. Vedle družicových dat disponuje Copernicus i pozemními měřeními, archivem klimatických dat nebo nadstavbovými službami.

Program poskytuje veškerá data zdarma a volně, s výjimkou bezpečnostních informací. S více než 12 TB družicových snímků denně je Copernicus třetím největším poskytovatelem dat na světě.

World from Space tak data využívá pro analýzu prostorových dat, vizualizace, strojové učení a jejich integraci do softwarových platforem.  V praxi to znamená vývoj aplikací v oblastech zemědělství, měst, kvality ovzduší, rozvojové spolupráce a životního prostředí.

Obecně se World from Space zaměřuje na čtyři hlavní body: Chytré zemědělství, chytrá města a obce, znečištění ovzduší, a nakonec i samotný Copernicus.

V rámci chytrého zemědělství mohou data z World from Space pomoct s monitorováním stavu a vývoje plodin, ale také s hodnocením půdy, sledování její vlhkosti a sucha. V kategorii chytrých měst a obcí jde zase o hodnocení množství zeleně, identifikaci městského tepelného ostrova, analýzu zastavěných oblastí, nepropustných povrchů, nebo třeba i počítání indikátorů udržitelnosti pro územní plánování, strategie přizpůsobení se změně klimatu apod.

World from Space umí ale vyhodnocovat i koncentraci NO2, SO2, CO, methanu, formaldehydu, aerosolů, PM2,5 a PM10 na základě dat družice Sentinel 5p a Copernicus Atmosphere Monitoring Service. 

Více informací najdete na oficiálním webu World from Space.

Zdroje:

Nejnovější články