V roce 2022 dojednal CzechInvest 24 nových investičních projektů za téměř 20 miliard korun

29. 3. 2023 – 15:56 | Digitál | Redakce StartupInsider | Diskuze:

V roce 2022 dojednal CzechInvest 24 nových investičních projektů za téměř 20 miliard korun
zdroj: CzechInvest

CzechInvest zaznamenal velký zájem investorů na začátku roku 2022, který však začal postupně oslabovat kvůli ruské invazi na Ukrajinu a s tím související energetickou krizí a nepříznivou ekonomickou situací v Evropě. Celkem tak CzechInvest dojednal 24 investičních projektů za téměř 20 miliard korun. Ty vytvoří více než 2,6 tisíc pracovních míst.

O investici v České republice projevilo zájem v uplynulém roce celkem 252 investorů, téměř polovina oproti roku předchozímu. Rozhodnutí o umístění svého investičního záměru v České republice za podpory CzechInvestu nakonec uskutečnilo 24 společností, z nichž 75 % rozšířilo své stávající aktivity.

„Rozhodnutých investičních projektů bylo v minulém roce početně méně, ale svým celkovým objemem téměř 20 mld. Kč se přiblížily roku 2021. Investičně náročné projekty s menším počtem pracovních míst potvrzují dlouhodobou strategii agentury CzechInvest, a to podporovat technologicky vyspělé investice. Právě na jejich podporu cílí také připravovaná novela investičních pobídek,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený řízením agentury CzechInvest.

Dvě třetiny z 24 dojednaných projektů byly expanze, třetina nové investiční projekty. Deset projektů bylo českých, ale nejvyšší investice přinesly tři projekty z USA, jejichž celková výše činí 4 039,5 mil. Kč. O nejvíce pracovních míst se postaraly tři projekty z Německa, vytvořily jich 722 z celkového počtu 2 655. Zdaleka nejpopulárnější cílovou lokalitou byl Ústecký kraj, kam bylo umístěno celkem 11 projektů.

Zájem o investiční pobídky je stále vysoký, ačkoli i zde došlo ve srovnání s předchozími lety k poklesu podaných žádostí. Kromě ekonomické situace je tento pokles způsoben také velice nízkou úspěšností při schvalování – z celkového počtu 13 schválených projektů Vláda ČR udělila investiční pobídky pouze jedinému podniku.

O investiční pobídku požádalo loni 23 společností, které přislíbily investovat 19,11 miliard korun a vytvořit 2585 nových pracovních míst. Téměř tři čtvrtiny žádostí přišly z řad velkých podniků. CzechInvest přijal 13 žádostí od zahraničních společností z různých zemí, ale příležitost požádat o investiční pobídku využilo také 10 českých podniků. 20 projektů směřovalo do zpracovatelského průmyslu, většina do oblasti pokročilých průmyslových technologií. Jednalo se například o investice v oblasti čipů, lékařských přístrojů, elektromobility, vývoje software, vytvořeno bylo také nové technologické centrum pro automotive. Z celkového počtu společností, které podaly žádost o investiční pobídku, bude 57 % investovat do oboru s vysokou nebo středně vysokou technologickou náročností.

„Nižší počet investičních projektů byl způsoben jednak současnou válkou na Ukrajině, rostoucími cenami energií, vysokou inflací i úrokovými sazbami. Dalším důvodem je ale také fakt, že agentura CzechInvest aktivně vyhledává a podporuje pouze inovativní a strategické investice. I pro ty je často překážkou nedostatek připravených průmyslových zón, vleklé povolovací procesy, nedostatek talentů či zdlouhavý proces investičních pobídek. Na tyto problémy dlouhodobě upozorňujeme a ve spolupráci se zodpovědnými rezorty se snažíme investiční prostředí v České republice vylepšit,“ uvedla Eva Jungmannová, ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit.

Zdroje:
Tisková zpráva, CzechInvest

Nejnovější články