V České republice startujeme druhý ročník IT Fitness Testu 2023 V4 & Ukrajina – největší testování digitálních dovedností v zemích Visegrádské skupiny včetně Ukrajiny

4. 4. 2023 – 11:23 | Digitál | Redakce StartupInsider | Diskuze:

V České republice startujeme druhý ročník IT Fitness Testu 2023 V4 & Ukrajina – největší testování digitálních dovedností v zemích Visegrádské skupiny včetně Ukrajiny
zdroj: AAVIT

Právě startuje již druhý ročník největšího a nejkomplexnějšího testování digitálních dovedností žáků a studentů v České republice pod názvem IT Fitness Test 2023 V4 & Ukrajina. Hlavním cílem projektu je měření digitální gramotnosti a získání skutečného obrazu o úrovni IT dovedností testovaných respondentů s cílem zhodnotit jejich připravenost na další studium nebo zaměstnání.

Vloni se v ČR zapojilo přes 8 000 respondentů, v rámci zbylých zemí Visegrádu (V4) se podařilo do testování zapojit více jak 115 000 lidí. Partnery letošního testování jsou komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital, Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z. s. (AAVIT), a Microsoft Česká republika a Slovensko. Testování bude probíhat až do října 2023 online formou na https://itfitness.eu/cs/.

Letošní ročník je zaměřen především na studenty základních a středních škol s cílem ověřit připravenost na další studium nebo zaměstnání, je však vhodný i pro učitele všech typů škol a ročníků. Mezinárodní test je k dispozici zdarma v zemích V4 a nově také pro studenty z Ukrajiny. Cílem IT Fitness testu je zmapovat úroveň IT dovedností jak žáků, tak i učitelů v oblasti informatiky a využívání informací. Test je interaktivní a zábavný a vyzývá k práci s internetem a zdroji, které nabízí. Testuje tak opravdu dovednosti a nikoliv znalosti.

Obsah testu se skládá z pěti oblastí:

  • internet,
  • bezpečnost a počítačové systémy,
  • řešení složitých úkolů,
  • kancelářské nástroje,
  • nástroje pro spolupráci a sociální sítě.

„Pro komunitu expertních dobrovolníků Česko.Digital jde o příležitost přispět k rozvoji digitálních dovedností naší budoucí generace. Pro letošní ročník testování včetně podpory studentů z Ukrajiny jsme se rozhodli společně s Digitální koalicí Slovenské republiky (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky), protože věříme, že systematické mapování má zásadní vliv na další podporu a rozvoj digitálních kompetencí,“ říká Tereza Gagnon z komunity Česko.Digital – jednoho z letošních partnerů testování.

Jaromír Hanzal z AAVIT, další z partnerů testování v České republice, doplňuje: „Těší nás mezinárodní ambice projektu a věříme, že přinese zajímavé výsledky pro celý region střední a východní Evropy, včetně Ukrajiny. Chceme, aby přispěl ke zvýšení publicity tématu digitálních dovedností v Česku.“   

Rozvoj digitálních dovedností v celoživotní perspektivě je jednou z priorit nejen pro Českou republiku, ale také na evropské úrovni v kontextu naplňování společných digitálních cílů do roku 2030 v rámci EU. „I z tohoto důvodu jsem rád, že jsme za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mohli IT Fitness Test podpořit. Výstupy IT Fitness Testu vnímám jako užitečné zhodnocení digitálních dovedností žáků tak, aby jej mohlo být využito pro přípravu dalších opatření a aktivit s cílem smysluplně a efektivně rozvíjet digitální dovednosti nejen žáků, ale také dospělých v České republice,“ uzavírá zmocněnec pro digitální vzdělávání a digitalizaci při ministerstvu školství Martin Úlovec.

Potřeba mapování a zvyšování digitálních dovedností je pro resort školství i jednotlivých aktérů vzdělávání podpořena jak novým pilířem Digitální vzdělávání v rámci strategie Digitální Česko, tak i evropskou strategií a legislativou, které jsou součástí programu Digitální dekáda 2030. Důležitou součástí pro naplňování cílů digitálního vzdělávání je rovněž i mezinárodní spolupráce s členskými zeměmi Evropské unie, včetně spolupráce s Ukrajinou.

Díky podpoře Mezinárodního visegrádského fondu v roce 2022 se podařilo IT Fitness Test rozšířit také do dalších zemí V4, včetně České republiky. V tomto modelu bychom chtěli pokračovat. Odbornou záštitu nad touto iniciativou převzalo opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a  v letošním roce také Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

V loňském roce se IT Fitness Test vrátil do České republiky po osmi letech pauzy a to díky Internetovému institutu. IT Fitness test je původně dílem slovenské Digitální koalice, již se během 11 let povedlo otestovat více než 400 tisíc lidí.

Slavnostní zahájení letošního ročníku IT Fitness Testu 2023 v České republice proběhlo 3. 4. 2023 v 9:00 hodin v Praze za účasti a podpory zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České Republiky a odborných zástupců a partnerů podporujících rozvoj digitálních dovedností.

———————————————————————-

O Česko.Digital: Česko.Digital funguje jako komunita expertních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají státnímu a neziskovému sektoru s využitím technologií. Během prvních tří let oslovily projekty komunity na 4 000 000 lidí. Česko.Digital sehrálo klíčovou roli během pandemie, kdy se zapojilo do projektů Dáme roušky a Covid portál, a po vypuknutí války na Ukrajině se účastnilo projektu Stojíme za Ukrajinou. Více o komunitě najdete na www.cesko.digital.

O Asociaci pro aplikovaný výzkum v IT, z. s. (AAVIT): AAVIT je asociace pro rozvoj aplikovaných informačních  technologií a digitální transformaci. Podporuje profitabilní export digitálních služeb, software a hardware. Hájí zájmy IT sektoru na národní a evropské úrovni, mj. díky členství v DIGITALEUROPE. Sdružuje členy všech velikostí – od globálních firem po začínající startupy. V Česku zastupuje iniciativu Laptops for Ukraine. Více o asociaci se dozvíte na www.aavit.cz.

Zdroje:
Tisková zpráva

Nejnovější články