Czechitas zakládají nadační fond. Chtějí zpřístupnit vzdělání většímu počtu žen

1. 11. 2022 – 11:00 | Digitál | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Czechitas zakládají nadační fond. Chtějí zpřístupnit vzdělání většímu počtu žen
zdroj: Czechitas

Nezisková organizace Czechitas, která už osm let působí na poli vzdělávání žen a dětí v informačních technologiích, založila vlastní nadační fond.

Jeho hlavním cílem je poskytnout všem bez rozdílu možnost vzdělávat se v perspektivním oboru, který nyní nabízí jen v České republice více než 15 000 volných pracovních pozic.

„Chceme pomoci těm, kteří to nejvíc potřebují – znevýhodněným skupinám. Czechitas budou pravidelně zveřejňovat kurzy, v rámci nichž budou moci ženy stipendia na studium využít. Ženy se o ně budou ucházet prostřednictvím žádosti na webu fondu. Hlavním kritériem výběru bude ekonomická a osobní situace a motivace žadatelky,“ upřesňuje ředitelka Nadačního fondu Czechitas Kateřina Králiková.

V prvním projektu nadačního fondu chtějí Czechitas podat pomocnou ruku ženám, které se chtějí rekvalifikovat do IT, ale nemohou si finančně dovolit zaplatit kurzovné ve výši dotovaných cen kurzů Czechitas ani rozdělené na několik splátek. Czechitas tak reagují na zhoršující se ekonomické podmínky (covid, inflace, stagnace/recese ekonomiky, rostoucí ceny energií a nájemního bydlení) a měnící se podmínky na trhu práce (firmy zpomalují v náboru, práci dostávají opravdu dobří, angažovaní a motivovaní jedinci). 

Do fondu mohou přispívat jak jednotlivci, tak firmy. „Darovat ženám příležitost uplatnit se v IT by mělo být největší motivací jednotlivců i firem přispět na dobrou věc. Do Nadačního fondu Czechitas může přispět kdokoliv libovolnou částkou jednorázově nebo pravidelně,“ dodává Kateřina Králiková.

Czechitas mají nízké kurzovné díky podpoře partnerů

Ceny kurzů Czechitas jsou dlouhodobě hluboko pod průměrem tržních cen srovnatelných IT kurzů. Díky štědré podpoře od partnerů, kteří jsou hlavním zdrojem financování Czechitas, a také zapojení IT profesionálů dobrovolně nebo za symbolickou odměnu je cena kurzů až o 80 % nižší, než jsou náklady na vytvoření a realizaci těchto studijních programů. V případě semestrálních kurzů Digitální akademie, kde je studentkám poskytováno vzdělávání o celkovém rozsahu cca 170 hodin přímé výuky, tak vychází jedna hodina kurzu pro účastnice na 84–109 Kč v závislosti na lokalitě. Průměrná cena jedné hodiny vzdělávání u komerčních subjektů se pohybuje v rozmezí 200–300 Kč za jednu hodinu přímého vzdělávání. 

„Czechitas chtějí zachovat vynikající kvalitu vzdělávání a zároveň udržet ceny dostupné pro širokou veřejnost. Nadační fond jsme založili právě proto, abychom dali všem, bez ohledu na jejich ekonomickou situaci, šanci zúčastnit se našeho kurzu a změnit svoji kariéru,“ uzavírá Ondřej Čejka, ředitel organizace Czechitas.

Zdroje:
Tisková zpráva, Czechitas

Nejnovější články