Coding Bootcamp Praha nově nabízí možnost odkladu školného u programů Web Development a Data Science

1. 11. 2023 – 11:47 | Digitál | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Coding Bootcamp Praha nově nabízí možnost odkladu školného u programů Web Development a Data Science
zdroj: Tisková zpráva

Výše školného už není překážkou ke studiu IT oborů. Coding Bootcamp Praha, mnohonásobně oceňovaný bootcamp intenzivních kurzů programování, nově nabízí možnost odkladu školného u programů Web Development Bootcamp a Data Science Bootcamp. Studenti mají možnost odsunout platbu většiny školného až po absolvování bootcampu.

„Věříme, že finanční situace by neměla být překážkou při získávání nových dovedností. Proto jsme se rozhodli nabídnout našim studentům možnost odkladu školného, což umožňuje odsunout platbu většiny školného až na dobu po absolvování bootcampu. Věříme, že tato možnost pomůže začínajícím webařům a datařům dosáhnout svého cíle bez zbytečných obav, jestli na to mají,“ říká Jana Večerková, ředitelka Coding Bootcamp Praha.

Jak odklad školného funguje?

Odklad školného umožňuje studentům programů Coding Bootcamp a Data Science předem zaplatit jen nízkou částku, kterou si zajistí místo v konkrétním kurzu. Zbytek školného se rozdělí do několika měsíčních splátek, které student začne splácet až po ukončení kurzu. Pro program Web Development Bootcamp to znamená jednu splátku předem při přijetí do programu a následně 10 měsíčních splátek po jeho ukončení. V případě Data Science Bootcampu se jedná o jednu splátku předem a 4 měsíční splátky po ukončení programu.

Kdo všechno může odkladu školného využít?

Odklad školného je skvělou příležitostí pro všechny zájemce o kódování nebo datovou vědu, kteří nemají momentálně našetřeno na uhrazení celé částky školného předem. Tuto možnost mohou využít čeští zájemci o vzdělání nebo ti, kteří zde mají trvalý pobyt.

Jana Večerková dodává: „Chceme, aby naše kurzy byly finančně dostupné pro všechny zájemce o kariéru ve světě technologií. Odklad školného nám umožňuje snížit bariéry vstupu do našich kurzů a poskytnout šanci těm, kteří se chtějí vzdělávat a rozvíjet své dovednosti.“

Český bootcamp přináší řadu inovací

Coding Bootcamp Praha je jedním z dobrých příkladů toho, jak se na český trh vzdělání daří přinášet inspiraci ze světových univerzit. Mimo odložené školné, nabízí pražský coding bootcamp jedinečnou tzn. garanci zaměstnání. Pokud studenti úspěšně absolvují program a nesehnali by práci v oboru, je jim vráceno školné. Tato nabídka umožňuje studentům vydělat si na své školné a zároveň jim dává jistotu, že po absolvování programu budou mít jisté pracovní příležitosti. V dnešním rychle se měnícím světě je tato garance neocenitelná a ukazuje, že Coding Bootcamp Praha si opravdu váží svých studentů a jejich budoucnosti v oboru. Jako jediný evropský coding bootcamp byl oceněn prestižní americkou univerzitou MIT a Evropskou komisí pro vysokou úspěšnost absolventů a úspěšnost budoucího uplatnění.

Coding Bootcamp Praha byl prvním coding bootcampem na českém trhu a nadále je jediným českým poskytovatelem takto intenzivního programu. Funguje nepřetržitě od září 2016 a vzdělal více než 350 nových programátorů.

Zdroje:
Tisková zpráva

Nejnovější články