AI v praxi využívá více než 75 % PR agentur. Nejčastějším nástrojem je Chat GPT

23. 5. 2023 – 17:52 | Digitál | Redakce StartupInsider | Diskuze:

AI v praxi využívá více než 75 % PR agentur. Nejčastějším nástrojem je Chat GPT
zdroj: OpenAI

Drtivá většina PR agentur v Česku při práci testuje umělou inteligenci, potvrdil to vlastní výzkum Asociace public relations (APRA). Podle něj patří mezi nejpopulárnější AI nástroje Chat GPT, Midjourney a funkce v grafickém editoru Canva. Kompletní implementace těchto technologií do praxe se ale zatím nekoná. Důvodů k opatrnosti je celá řada – faktické nepřesnosti, možné zneužití citlivých dat, potenciální závislost na technologii umělé inteligence nebo obava o potřeby práce copywriterů v budoucnu.

Inspirace, časová úspora i usnadnění práce. To jsou nejčastější důvody, proč české PR agentury využívají nástroje umělé inteligence. V průzkumu Asociace public relations (APRA) se k využití AI přiklání více než tři čtvrtiny dotázaných agentur. Od této technologie si slibují možnost rychlého spojování, roztřídění informací a částečně i zjednodušení práce. „Z našeho výzkumu vyplývá, že většina oslovených společností mezi nástroji umělé inteligence preferuje především chatboty, kteří dokážou během velmi krátkého časového úseku nejen vyhledat informace, ale částečně je i zasadit do kontextu a navrhnout další pracovní postup,“ upřesnil výkonný ředitel APRA Marek Hlavica. 

Získaná data tvrdí, že nejčastěji agentury využívají program Chat GPT. Hned za ním je funkce „Text to image“ v grafickém editoru Canva, která dokáže podle textového zadání vygenerovat odpovídající grafickou podobu. Na podobném principu funguje platforma Midjourney, která doplňuje nejpopulárnější trojici nástrojů s využitím umělé inteligence mezi PR agenturami.

Agentury stojí na začátku cesty

Nadpoloviční většina oslovených členů APRA sice technologii AI využívá, systémové využívání umělé inteligence v PR praxi však zatím není ukotvené. Většina agentur nechává využití podobných nástrojů zcela na uvážení jednotlivce. Řada z nich se s podobnými nástroji teprve seznamuje a zvažuje jejich systémovou implementaci do pracovních procesů. 

„Většina agentur se snaží přizpůsobit aktuálním trendům. Pořádají školení a workshopy, během nichž si zaměstnanci předávají vlastní zkušenosti. S trochou nadsázky se dá říct, že umělá inteligence firmám zatím spíš přidělává práci, protože se s ní učí pracovat. Je to ale slibná investice do budoucna,“ uvedl člen výkonného výboru APRA Petr Lesenský.

Hrozba nebo příležitost? 

Kromě benefitů přináší umělá inteligence i některá úskalí. Největší kritika se snáší na faktické nepřesnosti při práci s chatboty a nespolehlivost jejich výstupů. Zaměstnanci tak často musí získané informace znovu prověřovat u relevantních zdrojů. Obavy panují také kolem možného sdílení citlivých informací v souvislosti se zaváděním AI nebo budoucích personálních škrtů. 

„Pod tlakem vývoje umělé inteligence bychom neměli nezapomínat na etické aspekty naší práce, ke kterým jsme se v rámci Stockholmské charty zavázali. Základem by měla být transparentní a otevřená komunikace s klientem o využívání umělé inteligence v praxi,“ připomněl ředitel APRA Marek Hlavica s tím, že nejčastěji PR agentury využívají jako pomocníka při rešerších nebo ke grafické tvorbě.

Do budoucna tak stojí před využitím umělé inteligence v PR praxi mnoho nezodpovězených otázek. Právě proměnu mediálního prostředí a témata spojená s AI budou analyzovat hosté v rozpravě s názvem „Na kávičku s umělou inteligencí“, která se uskuteční ve středu 24. května 2023. Do pražského Press Centra České tiskové kanceláře přijdou debatovat špičkoví experti v oboru, například manažer vzdělávacích programů Microsoft Karel Klatovský, šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková, pedagog a moderátor České televize Václav Moravec nebo zástupce ředitele pro rozvoj zpravodajského serveru Seznam Zprávy Jiří Špaček.

Zdroje:
Tisková zpráva

Nejnovější články