Český healthtech Datlowe získává nového společníka Tomáše Koláře, CEO Linet Group

3. 7. 2023 – 19:00 | StartupInsider | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Český healthtech Datlowe získává nového společníka Tomáše Koláře, CEO Linet Group
zdroj: Datlowe

Expertiza v oblasti zdravotnictví a zkušenosti ze zahraničních trhů – to přináší české technologické firmě Datlowe nový společník Tomáš Kolář. Technologie HAIDI, kterou společnost vyvinula, pomáhá monitorovat výskyt nemocničních infekcí a zlepšovat zdravotní péči u téměř třetiny českých lůžek akutní i následné péče. Nasazena je také v Rakousku i na Slovensku. Společnost Datlowe s novým společníkem získává partnera se zkušenostmi ve zdravotnictví na mnoha zahraničních trzích.

„Vstup nového společníka je pro nás důležitý milník. Pomůže nám nadále rozvíjet technologii HAIDI, ale i rozšiřovat naše produktové portfolio. Věřím, že zkušenosti Tomáše Koláře se zdravotnickými technologiemi a světovými trhy nám pomohou překročit další hranici,“ komentuje spolupráci Jakub Kozák, spoluzakladatel a CEO Datlowe.

Společnost Datlowe vyvinula pro nemocniční personál nástroj HAIDI, který shromažďuje data z veškeré zdravotnické dokumentace. Té podle odhadů společnosti produkuje středně velká nemocnice průměrně 3 000 normostran textu denně. HAIDI data interpretuje do podoby přehledu možných rizik způsobených infekcemi se zdravotní péčí. Takzvané nozokomiální nákazy jsou obvykle spojeny s častými rezistencemi vůči klinicky používaným antibiotikům, a tedy s náročnější a nákladnější léčbou. HAIDI pro odhalování těchto rizik využívá metody zpracování přirozeného jazyka a strojové učení a ulevuje tak nemocničnímu personálu od manuální práce. Dle odborníků šetří při detekci nemocničních infekcí až 60 % času a o 80 % zlepšuje přehled o jejich výskytu.

Zkušenosti v healthtechu

Nový společník Datlowe Tomáš Kolář vstupuje do firmy coby soukromý investor. Společnosti přináší zkušenosti, které získal při budování firmy Linet Group, vyvíjející specializovaná nemocniční lůžka pro nemocnice ve 120 zemích světa. Kolářova expertiza může Datlowe pomoci nejen v rámci identifikace potřeb zdravotnických zařízení a zdravotníků samotných, ale také s globální strategií expanze na další trhy.

„Zdravotnictví bude v příští dekádě procházet digitalizací. Skutečnost, že si technologie HAIDI získala mezi českými lékaři a dalšími specialisty takovou reputaci, je pro mne známkou toho, že její další vývoj má velký potenciál. I proto jsem se rozhodl do firmy sám investovat. Těším se, že si produkty Datlowe najdou příznivce i v dalších zemích, kde budou lékařům pomáhat s interpretací dat a šetřit čas, který budou moci věnovat svým pacientům,“ shrnuje své důvody k investici Tomáš Kolář. 

Zdroje:
Datlowe

Nejnovější články