Inovace založené na spolupráci jako klíčová priorita českého zdravotnictví – poznatky z EIT Health Morning Talks v Praze

25. 7. 2023 – 15:00 | Tech | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Inovace založené na spolupráci jako klíčová priorita českého zdravotnictví – poznatky z EIT Health Morning Talks v Praze
zdroj: Shutterstock

V době přísných regulací, demografického poklesu a zdlouhavého zavádění nových řešení se systém zdravotní péče ocitá na křižovatce. Z nedávné akce Morning Health Talks, kterou v Praze pořádalo uznávané inovační centrum DEX Innovation Centre – EIT Health Hub, však vyplynuly silné a pozitivní závěry. 

Za účasti 50 vlivných zdravotnických odborníků zde zaznělo jasné poselství: spolupráce mezi lékaři, výzkumníky, univerzitami, farmaceutickými společnostmi, start-upy a inovačními agenturami je klíčem k překonání těchto překážek a k zahájení nové éry ve zdravotnictví.

Jedenáct z dvanácti zdravotnických zařízení v Belgii považuje plné zavedení digitalizace za jednu ze svých hlavních priorit – uvedl Jérémy Martin z Belgie, který byl hlavní řečník na akci Morning Health Talks, která se konala v červnu v Praze. Poukázal na to, že digitální technologie mohou významně pomoci s prevencí a včasnou diagnostikou, což jsou dvě klíčové oblasti pro zlepšení zdravotní péče. Ke spuštění inovací v nemocnicích a klinikách – nejen v Belgii, ale po celé Evropě – je však nutná spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami. 

Martin má coby Omichannel Engagement Partner pro farmaceutickou a diagnostickou společnost Roche za úkol zapojit do inovačního procesu různé zainteresované strany. Považuje za zásadní, aby byli aktéři v oboru přístupní, viditelní a otevření partnerství, což zahrnuje účast na akcích, konferencích a setkáních, stejně jako neustálé vzdělávání a otevřenost novým nápadům.

Zavedení 3D tisku v liberecké nemocnici

Závazek podporovat dosažitelnost a spolupráci se snoubí s potřebou trpělivosti a pochopení během integračního procesu, jak zdůraznila Vendula Macháčková, vedoucí oddělení vědy a výzkumu Krajské nemocnice Liberec.

Když se zavádí úplná novinka, není pro lékaře vždy snadné ji začlenit do své práce. Zdravotnictví je složitý a regulovaný systém a ne všechno se do něj dá zavést hned. Je proto potřeba být trpělivý, jinak se nám změny nepodaří dosáhnout,” poznamenala Macháčková. 

Dodala, že spolupráce může pomoci urychlit přizpůsobování se inovacím: „V Krajské nemocnici Liberec spolupracujeme s EIT Health na několika úrovních. Pravidelně se účastníme výzev s našimi nápady na inovace, abychom se mohli ucházet o finance z EIT Health a získat účelové prostředky z EU. V loňském roce jsme například společně realizovali projekt 3DIAMOND, který v nemocnici podpořil zavedení systému 3D tisku v předoperační přípravě.” 

Překonávání problémů spojených s regulací a stárnutím

Další překážkou pro inovace je skutečnost, že zdravotnictví je silně regulovanou oblastí. „A je to tak správně, protože pracujeme s lidmi a jejich zdravím,” poznamenal David Skalický, který se ve společnosti Roche zabývá cenotvorbou, úhradami a legislativou. Dodal však, že „regulace by nás neměla odrazovat od nápadů a inovativního myšlení. V posledních letech například biologicky cílená léčba ztratila patent a my bychom měli zvážit, zda ji zpřístupnit širšímu počtu pacientů, kteří jsou k ní indikováni“. Takový krok by samozřejmě nebyl možný bez úzké spolupráce mezi lékaři, osobami s rozhodovací pravomocí a farmaceutickými společnostmi.

Podle Skalického představuje pro zdravotnictví obrovskou výzvu také demografický vývoj, kdy dochází ke stárnutí jak celkové, tak i lékařské populace. K jejímu překonání by měl být v České republice reformován systém postgraduálního vzdělávání mladých lékařů, jak navrhl zástupce společnosti Roche.

Podpora dlouhověkosti a spolupráce

Dalším řešením stárnoucí populace by byly inovativní metody, které by českým – a evropským – občanům umožnily žít déle a zdravěji, a také začlenění těchto řešení zdravého stárnutí do zdravotního a sociálního systému. „Roste povědomí o tom, co je to dlouhověkost a jak ji můžeme sami jako jednotlivci a občané podporovat,” řekl na akci Morning Health Talks zástupce Longevity Tech Fund Vladislav Severa a dodal: „V určité fázi života lidé zmoudří, ale nemusí si této životní zkušenosti dlouho plně užívat. Přál bych si, aby toto období trvalo pro každého z nás co nejdéle.” 

Jan Kubalík z DEX Innovation Centre na závěr akce zdůraznil: „Akce EIT Health Morning Health Talk ukázala, že všichni zúčastnění jsou, jak se zdá, ochotni spolupracovat, i když si uvědomují, že jsou tu stále poměrně významné překážky, které je třeba řešit. Všichni si však uvědomují, že nikdo nemůže inovovat sám a že společnými silami můžeme tyto výzvy vyřešit rychleji. Úzkou spoluprací lze výzvy proměnit v příležitosti a připravit tak půdu pro inovativnější a odolnější systém zdravotní péče nejen v Česku, ale i v celé Evropě.

Zdroje:
EIT Health

Nejnovější články