Kvalitnější potraviny díky udržitelnému zemědělství. Agtech startup eAgronom získal investici 5 milionů EUR a vstupuje na český trh

4. 7. 2023 – 10:00 | Ekologie | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Kvalitnější potraviny díky udržitelnému zemědělství. Agtech startup eAgronom získal investici 5 milionů EUR a vstupuje na český trh
zdroj: eAgronom

Estonský start-up eAgronom, který se zaměřuje na inovativní technologie v oblasti udržitelného zemědělství, vstupuje na tuzemský trh. K podpoře transformace tradičního zemědělství směrem k udržitelnému v Evropě a Africe získal celkem 5 milionů EUR. Expanzi pomáhá realizovat český investiční akcelerátor Soulmates Ventures, prostřednictvím investice a účasti start-upu v akceleračním programu. Partnerství přinese do České republiky unikátní online řešení, které pomáhá zavádět udržitelnější zemědělské metody prostřednictvím digitálních nástrojů a strategií založených na technologiích a datech. Start-up, který rychle roste a jehož roční obrat z pravidelných výnosů momentálně přesahuje 1,8 milionu EUR, zaštiťuje platformu pro správu zemědělské půdy, prodej uhlíkových kreditů a certifikaci udržitelných zemědělských produktů. Ta by na české regály mohla v budoucnu přinést kvalitnější a nutričně bohatší potraviny.

Zemědělské odvětví je celosvětově třetím největším producentem skleníkových plynů. Tlak soukromého i veřejného sektoru na uhlíkově neutrální hospodářství proto dlouhodobě roste, výjimkou není ani české prostředí. Možností, jak tyto vize přenést do praxe, je ovšem stále málo. Jedním z technologických průkopníků při prosazování udržitelného přístupu v zemědělství je estonský start-up eAgronom. Jeho know-how teď pomáhá přenést do Česka a regionu CEE zelený investiční akcelerátor Soulmates Ventures. „Za eAgronomem stojí skupina neobvykle talentovaných lidí, kteří se nebojí čelit výzvám a dívat se směrem do budoucnosti. I proto jsme nesmírně rádi, že jim s expanzí na český trh můžeme pomoci a podpořit tak zároveň i naše zemědělství,“ říká Václav Gregor, CEO Soulmates Ventures. Pro expanzi uhlíkového programu v Evropě a Africe získal eAgronom v rámci překlenovacího investičního kola celkem 5 milionu EUR. Na investici se vedle Soulmates Ventures dále podíleli Icos Capital z Nizozemska a SmartCap Green Fund z Estonska.

Zemědělcům by inovace měly pomoci hned v několika klíčových směrech. „Díky dodatečnému financování můžeme pokračovat v našem úsilí s cílem usnadnit transformaci postupů zemědělců, která jim umožní řídit své farmy udržitelnějším způsobem. Současně jim poskytne dodatečné zdroje příjmů a šanci zlepšit jejich půdní podmínky pro budoucnost. Tyto kroky jsou zásadní v globálním boji proti změně klimatu, kde rozhodně musíme jednat spíš dříve než později,“ říká Robin Saluoks, CEO společnosti eAgronom.

Šetří dvakrát – náklady i přírodu

Řešení společnosti eAgronom stojí na třech klíčových pilířích. Prvním z nich je systém řízení práce pro zemědělce, který představuje aplikaci, jež také umožňuje zemědělcům sledovat a evidovat emise skleníkových plynů. K dispozici tak mají komplexní přehled o vlivu své činnosti na životní prostředí. Kromě toho platforma integruje také údaje o půdě, střídání plodin a stavu a poloze zemědělských strojů prostřednictvím satelitního sledování.

Druhým pilířem je systém uhlíkových kreditů. Ten přináší zemědělcům zcela nový zdroj příjmů – kredity tvořené regenerativním zemědělstvím od nich mohou odkoupit společnosti, které v kontextu ESG regulací potřebují snížit svou uhlíkovou stopu. Cena uhlíkových kreditů má navíc dle studií v následujících letech výrazně stoupat. Start-up eAgronom rovněž spojil síly se South Pole, aby vytvořili robustní uhlíkový projekt pod certifikací Verra, předního nestranného garanta na trhu. eAgronom zde představuje inovaci v metodice ověřování správnosti fungování uhlíkových offsetů.

Třetím pilířem je tzv. ověřovací služba, která zajišťuje kontrolu a certifikaci toho, že potraviny byly vyprodukovány udržitelným způsobem. Služba je určena nejen potravinářským firmám a obchodním řetězcům, ale také bankám a pojišťovnám v případě financování či pojištění projektů. Předpokládá se, že důležitost certifikací bude i nadále růst. Jde totiž mimo jiné o způsob, jak odlišit skutečně udržitelné projekty od těch podvodných.

„Chceme českým zemědělcům přinést řešení, které jim poskytne nové příležitosti, a v horizontu několika let bude mít obrovský potenciál transformovat celé odvětví,“ říká Hynek Sochor, zakladatel investičního akcelerátoru Soulmates Ventures, a zdůrazňuje, že společnost eAgronom rychle roste a už v roce 2022 dosáhla ročního obratu z pravidelných výnosů ve výši 1,8 milionu EUR. Do roku 2030 je pak jejich cílem částka kolem 290 milionů EUR, což by v horizontu 7 let znamenalo nárůst o více než 160násobek. Momentálně řešení eAgronomu využívá přes 2000 farmářů s více než 1,2M ha zemědělské půdy především v Pobaltí a Polsku. Jen v Evropě je v současnosti pro zemědělské účely využíváno zhruba 160 milionů hektarů půdy.

Technologie a myšlenka eAgronomu v udržitelném zemědělství a kompenzaci CO2 se již osvědčily v řadě Evropských zemí. Aktivně se rozšiřuje už i v Rumunsku a Španělsku, dále také ve Rwandě, Keni, Tanzanii a Jižní Africe. „Dosavadní úspěchy eAgronomu ukázaly, že jejich řešení vede rovněž k výraznému navýšení samotné kvality potravin, respektive jejich nutriční hodnoty. Zvýšení efektivity, snížení vstupních nákladů a vytvoření nového zdroje příjmů pro zemědělce by navíc mohlo vést i ke zlevnění těchto produktů,“ dodává Hynek Sochor.

Zelené technologie na vzestupu

Soulmates Ventures pomáhají novým firmám s udržitelnými nápady v CEE regionu od roku 2020. V jejich hledáčku se objevují především start-upy s neotřelými řešeními a potenciálem ke změně, který překračuje hranice tuzemského trhu. Své finanční investice proto směřují do společností, které prokazují jasný závazek řešit společenské a environmentální výzvy a podporovat zdravější a udržitelnější budoucnost nejen pro Česko. Nejde přitom jen o podporu v podobě financí. „Růst nebo expanze na nové trhy nejsou nikdy jen otázkou peněz. Mnohem důležitější roli hrají zkušenosti a smysluplná partnerství. Firmám dnes umíme pomoci v mnoha klíčových ohledech, jako je komunikace se zákazníkem, adaptace legislativních předpisů, marketing, ale i propojení s řadou potenciálních partnerů a investorů,“ vysvětluje Václav Gregor, CEO Soulmates Ventures. 

Zdroje:
eAgronom

Nejnovější články