Správa umělé inteligence představuje pro firmy největší výzvu, ukazuje report DLA Piper

20. 9. 2023 – 9:24 | Digitál | Redakce StartupInsider | Diskuze:

Správa umělé inteligence představuje pro firmy největší výzvu, ukazuje report DLA Piper
zdroj: Tisková zpráva

Globální advokátní kancelář DLA Piper zveřejnila detailní studii AI Governance: Balancing Policy, Compliance, and Commercial Value. Komplexní report založený na nezávislém průzkumu se zabývá kritickým průnikem umělé inteligence, správy umělé inteligence a řízení rizik.

Zkoumá, jak společnosti zavádějí programy umělé inteligence v praxi a s jakými problémy se přitom potýkají, a sdílí poznatky globální pracovní skupiny DLA Piper pro umělou inteligenci o tom, jak lze AI zavést odpovědně, eticky a současně s rozumnými komerčními očekáváními.

Ačkoli se zdá, že disruptivní potenciál umělé inteligence je takřka neomezený, implementace umělé inteligence představuje také některá vážná rizika. AI report DLA Piper ukazuje, jak důležité je správné řízení při využívání umělé inteligence v situacích, kdy jsou pravidla a předpisy celkově značně složitá a mnohdy nekonzistentní. Je obecně známo, že obavy týkající se potenciálně neodpovědného využívání AI prudce vzrostly spolu s aktuálně jejím masivním zaváděním, což přimělo vybrané globální tvůrce politik a regulační orgány k formalizaci pravidel, která by uspokojivým způsobem řešila momentální i dlouhodobé společenské, technické a obchodní výzvy.

Klíčová zjištění z reportu

Nasazení umělé inteligence:

 • 96 % respondentů zavádí umělou inteligenci, přičemž 72 % využívá nástroje a řešení od dodavatelů třetích stran.
 • V současné době se umělá inteligence nejčastěji využívá v oblasti zákaznických služeb (59 %) a výzkumu a vývoje/vývoje produktů (57 %).
 • 45 % respondentů považuje umělou inteligenci za klíčovou pro to, jak jejich organizace vytváří hodnotu, a 41 % předpokládá, že pokud ji nepřijmou, jejich hlavní činnost se stane nadbytečnou.

Výzvy a rizika v oblasti umělé inteligence:

 • Zavedení a implementace řádné governance je hlavní výzvou při zavádění umělé inteligence – 99 % respondentů ji uvedlo mezi svými pěti největšími výzvami.
 • 96 % respondentů uvedlo jako klíčovou výzvu zajištění toho, aby AI fungovala v souladu s regulačními pravidly.
 • Téměř polovina respondentů (43 %) se setkala s přerušením, pozastavením nebo zrušením projektů umělé inteligence, přičemž jako časté důvody uvádějí problémy s ochranou osobních údajů (48 %) a nedostatečný rámec správy a řízení (37 %).

Správa a řízení umělé inteligence:

 • Polovina respondentů (49 %) chce implementovat AI v souladu s hodnotami své společnosti a 65 % respondentů dokonce aktivně ukončilo smlouvy s dodavateli AI kvůli etickým obavám.
 • Více než polovina respondentů odpovědělo, že vylučuje z rozhodovacího procesu o zavedení umělé inteligence právní a compliance týmy.
 • Více než třetina (36 %) respondentů si není jistá, že dodržuje současné právní předpisy v oblasti umělé inteligence, a 39 % nemá jasno v tom, jak se regulace vyvíjí.

Paul Allen, partner a globální spolupředseda praxe duševního vlastnictví a technologií ve společnosti DLA Piper, říká: „V době, kdy se kolem umělé inteligence vedou velké diskuse, odhaluje naše zpráva zásadní zjištění, výzvy a příležitosti, které utvářejí prostředí umělé inteligence. AI pronikla do všech odvětví byznysu a slibuje téměř neomezenou konkurenční výhodu. Uprostřed tohoto rozruchu však zkoumáme obchodní rizika a stupňující se obavy ohledně zodpovědného a s pravidly souladného využívání AI.“

Tomáš Ščerba, partner a expert na právo technologií a duševního vlastnictví pražské DLA Piper, dodává: „Aby firmy mohly využít potenciál umělé inteligence, musí umět rozlišit skutečné obavy (předsudky) od zdánlivých rizik. Naše studie zdůrazňuje klíčovou roli dobrého řízení a profesionální právní navigace při orientaci v prostředí AI, ošetření rizik a maximalizaci výhod ze zavedení AI do jednotlivých organizací. Umělá inteligence není technologický či právní strašák 21. století, ale příležitost k dlouhodobému zefektivnění procesů organizace a udržení tolik potřebného kroku s konkurencí.“

Studie sdílí kontext, vhled a strategická a rámcová doporučení partnerů z globálního týmu DLA Piper, kteří se zabývají obvyklými problémy v oblasti umělé inteligence, od duševního vlastnictví a zaměstnanosti až po globální regulační rozdíly. Dále se studie zaměřuje na zjištění specifická pro jednotlivá odvětví byznysu v oblastech médií, sportu a zábavy, technologií, věd o živé přírodě, pojišťovnictví, finančních služeb, průmyslu a spotřebního zboží, potravin a maloobchodu.

Podrobnější informace naleznete na webu: https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2023/09/ai-governance-balancing-policy-compliance-and-commercial-value

O DLA Piper

DLA Piper je globální advokátní kancelář s advokáty ve více než 40 zemích v Americe, Evropě, na Blízkém východě, v Africe a v Asii a Tichomoří, což jí umožňuje poskytovat klientům právní pomoc kdekoli ve světě. Pražská kancelář DLA Piper působí na českém trhu již téměř 20 let a poskytuje komplexní právní poradenství. Další informace o organizaci a službách firmy lze nalézt na webových stránkách: www.dlapiper.com.

O reportu

V červnu 2023 pověřila DLA Piper společnost Coleman Parkes Research provedením nezávislého průzkumu mezi osobami s rozhodovací pravomocí a poradci v oblasti umělé inteligence ve velkých a středně velkých společnostech. Bylo provedeno 600 rozhovorů s generálními řediteli, generálními manažery, vedoucími IT a datových oddělení, podnikovými právníky a vedoucími oddělení právního a compliance ve společnostech s průměrným ročním obratem 900 milionů USD. Organizace zastupují následující odvětví: pojišťovnictví; spotřební zboží, potraviny a maloobchod; technologie (s výjimkou dodavatelů AI); finanční služby; média, sport a zábava; průmyslové podniky; a vědy o živé přírodě (life sciences).

 • 83 % společností se domnívá, že jejich přístup k řízení AI je účinný nebo do jisté míry účinný. Více než třetina (36 %) si však není jistá, že dodržuje současné právní předpisy, a 39 % nemá jasno v tom, jak se regulace AI vyvíjí.
 • Více než polovina (52 %) respondentů odpovědělo, že záměrně vylučuje z rozhodovacího procesu o zavedení umělé inteligence právní a compliance týmy.
 • 99 % respondentů považuje governance za zásadní výzvu v oblasti AI.
 • 67 % respondentů považuje vlastní využívání umělé inteligence za největší interní riziko.
 • Třetina (32 %) respondentů považuje za největší externí riziko využívání umělé inteligence partnery, dodavateli a prodejci.
 • 47 % respondentů hodnotí dodržování právních předpisů ze strany dodavatelů umělé inteligence jako průměrné nebo špatné, 34 % tak hodnotí postupy dodavatelů v oblasti ochrany osobních údajů a 34 % pak rizikově hodnotí transparentnost vlastnictví a tvorby duševního vlastnictví.
 • 40 % respondentů se vyjádřilo neutrálně nebo nedůvěřovalo tomu, že jejich dodavatelé zpracovávají informace v souladu se smluvními podmínkami a 35 % se vyjádřilo, že jejich dodavatelé nakládají s informacemi v souladu se zákonem.
 • Téměř polovina (43 %) respondentů byla nucena pozastavit, vrátit nebo zrušit projekty umělé inteligence: 48 % z nich se odvolává na problémy s ochranou osobních údajů, 37 % na nedostatek řídicích pravidel, 37 % na problémy s vlastnictvím dat, 35 % na obavy zákazníků, 33 % na dostupnost lepších technologií a 29 % na obavy zaměstnanců.
 • Třetina (32 %) respondentů byla v souvislosti s umělou inteligencí pokutována nebo vyšetřována regulačními orgány, přičemž v 71 % případů je klíčovým faktorem ochrana osobních údajů, v 56 % hospodářská soutěž, ve 49 % bezpečnost výrobků a v 39 % otázky zaměstnanosti.
 • 96 % respondentů zavádí umělou inteligenci v nějaké formě, přičemž 72 % se spoléhá na externí dodavatele, 22 % kombinuje nakoupený a vytvořený přístup.
 • 57 % respondentů využívá umělou inteligenci k vývoji nových produktových nabídek a 52 % respondentů využívá umělou inteligenci k získávání nových zákazníků prostřednictvím personalizovanějšího a cílenějšího marketingu a reklamy.
 • Na otázku týkající se současného využití umělé inteligence odpovědělo 59 % respondentů, že v současné době využívají umělou inteligenci pro zákaznický servis (např. chatboty); 57 % pro výzkum a vývoj produktů; 54 % pro provoz nebo dodavatelský řetězec; 52 % pro marketing a reklamu.
 • Na otázku ohledně budoucího využití AI odpovědělo 82 % respondentů, že plánují využití AI v marketingu a reklamě, 79 % v provozu a dodavatelském řetězci, 75 % v zákaznických službách a 70 % ve výzkumu a vývoji produktů.
 • 55 % respondentů považuje umělou inteligenci za zdroj konkurenční výhody a 45 % respondentů považuje umělou inteligenci za klíčovou pro to, jak jejich organizace vytváří hodnotu pro zákazníky, akcionáře a zaměstnance.
 • 41 % respondentů předpokládá, že pokud nebude umělá inteligence přijata, bude jejich hlavní obchodní činnost zastaralá a nekonkurenceschopná.
 • Mezi nejčastější výzvy v oblasti umělé inteligence respondenti zařadili odpovídající governance (99 %), pochopení toho, jaké duševní vlastnictví bude vytvořeno a jak ho chránit (97 %), dohled nad projekty umělé inteligence v rámci regulačních pravidel (96 %), získání souhlasu příslušných zúčastněných stran (96 %), řízení očekávání (95 %) a překonání obav z porušení předpisů nebo vystavení se riziku (95 %).
Zdroje:
Tisková zpráva

Nejnovější články