63 % firem loni rostlo, meziroční růst se však snížil, vychází z průzkumu Pipedrive

13. 7. 2023 – 13:30 | Digitál | Redakce StartupInsider | Diskuze:

63 % firem loni rostlo, meziroční růst se však snížil, vychází z průzkumu Pipedrive
zdroj: Pipedrive

Obrat firem loni většinou rostl, navzdory krizi. Dle 63 % respondentů z řad podnikatelů, obchodníků a marketérů se jejich firmám po byznysové stránce dařilo, avšak míra meziročního růstu se snížila. Týkalo se to zejména menších společností, u nichž je patrná souvislost mezi velikostí firmy a úspěšností zaměstnanců. I přesto zůstávají obchodníci optimističtí. U společností, které upřednostňují investice do technologií, se očekávání růstu podnikání v roce 2023 zvýšilo o 18 %. Podniky, které technologie zanedbávaly, se dvakrát častěji obávaly zvýšené pracovní zátěže zaměstnanců, a to ve více než 40 % případů. Data vycházejí z globálního průzkumu State of sales společnosti Pipedrive, který je zaměřený na trendy v oblasti prodejů napříč podniky. Průzkumu se zúčastnilo 983 prodejních a marketingových specialistů a majitelů malých, středních i velkých firem. 

„Malé podniky jsou páteří globální ekonomiky, vytvářejí většinu pracovních míst a podporují hospodářský růst. Data ukazují, že pro prosperitu v dobách nejistoty je klíčové položit pevné základy úspěchu. Zavedením robustní technologické infrastruktury mohou malé firmy získat cenné poznatky, zefektivnit provoz a snížit celkové náklady. Tím získají konkurenční výhodu a zbaví se interních tlaků, jako jsou manuální procesy či neefektivní pracovní postupy, čímž zvýší celkovou produktivitu. V ekonomicky náročném období se technologie stávají záchranným kruhem, který podnikům umožňuje vytrvat a posílit jejich postavení,“ říká Dominic Allon, CEO Pipedrive.

Studie ukazuje, že velikost společnosti hraje klíčovou roli v souvislosti s úspěchem zaměstnanců. Malé firmy čelí nelehkému boji, neboť mají o 10 % nižší šanci na růst příjmů ve srovnání s většími podniky. Zároveň jejich zaměstnanci mají o 14 % nižší pravděpodobnost, že dosáhnou svých prodejních cílů. Výhodu mají naopak velké korporace, u nich je pravděpodobnost, že budou trvale překonávat prodejní cíle, o 8 % vyšší. I pro ně však existují skryté hrozby. Zaměstnanci ve firmách, které snižují rozpočty a redukují týmy, zažívají přímý dopad na byznys – míra úspěšnosti obchodníků u nich totiž klesla až o 27 %.

Hlavní závěry studie:

Optimismus převládá, investice jsou hnací silou pokroku

Celkem 80 % respondentů je optimistických, co se budoucnosti firem týče. Dotazované společnosti očekávají pozitivní vývoj na trhu, přičemž v roce 2022 se v porovnání s předchozími lety zvýšil podíl investic. Závazek k růstu a rozvoji je v nejistých ekonomických podmínkách slibným znamením.

Rozpočtové škrty a snižování počtu zaměstnanců zanechávají stopy

Obavy o vlastní budoucnost i budoucnost společností jsou vyšší u zaměstnanců ve firmách, které zavedly rozpočtové škrty, nebo snížily počet členů v týmech. Se zvýšenými obavami dle průzkumu korelují snížené výdaje na zaměstnanecké benefity. Dopad finančních rozhodnutí na morálku zaměstnanců a jejich dlouhodobé vyhlídky je zřejmý.

Síla podpory na pracovišti

V oblasti profesní podpory čerpá 47 % respondentů sílu především z vlastního pozitivního myšlení. Generálním ředitelům a zakladatelům však přináší oporu hlavně víra ve vizi jejich společnosti. Zásadní je, že se vynořuje silná korelace mezi podporou ze strany vedoucích pracovníků a kolegů, optimismem a dosahováním cílů. Podniky, které dbají na silnou kulturu a vzájemnou podporu mezi kolegy, sklízejí ovoce svého přístupu: pochlubit se mohou o 18 % vyšším optimismem a o 9–11 % lepšími prodejními výsledky.

Odolnost a síla technologie

Navzdory výzvám si jednotlivci zachovávají psychickou odolnost, pokud jejich firma udává trendy. Ti, jejichž společnosti investovaly do technologií, vykazují o 18 % vyšší optimismus v souvislosti s růstem společnosti a zároveň menší obavy z rostoucího pracovního vytížení. Technologie se ukazují jako klíčový faktor pokroku a odolnosti v měnícím se podnikatelském prostředí.

Zdroje:
Tisková zpráva, Pipedrive

Nejnovější články